Privacyverklaring en Cookies

Algemeen

Stichting Open Coffee Best is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Open Coffee Best neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (secretariaat@opencoffeebest.nl) contact op met Stichting Open Coffee Best.

Derden

Stichting Open Coffee Best zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Stichting Open Coffee Best daartoe op grond van de wet toe verplicht is.

Bewaartermijn

Stichting Open Coffee Best bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wanneer je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij je persoonsgegevens per omgaande verwijderen.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van het "Ondernemersplatform" of "Even voorstellen" worden bewaard zolang jij dat wilt. Indien je dat aangeeft zullen wij je gegevens per omgaande uit ons systeem en de website verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diverse formulieren op https://opencoffeebest.nl laat je je persoonsgegevens bij Stichting Open Coffee Best achter:

 • In het contactformulier vragen wij je je naam en e-mailadres in te vullen.
 • In het aanmeldformulier "Ondernemersplatform" vragen wij je om:
  • je naam
  • bedrijfsnaam
  • e-mailadres
  • profielfoto van jezelf
  • bedrijfslogo
  • indicatie bedrijfstak(ken)
  • daarnaast vragen wij je vrijwillig nog verdere aanvullende informatie toe te voegen
 • In het aanmeldformulier "Even voorstellen" vragen wij je om:
  • je naam en bedrijfsnaam
  • wat is jouw binding met Best?
  • waar ben je op zoek naar bij Open Coffee Best?
  • waarvoor kunnen groepsleden van Open Coffee Best je benaderen?
  • e-mailadres
  • foto voor bovenin het bericht
  • profielfoto van jezelf
  • bedrijfslogo
  • daarnaast vragen wij je vrijwillig nog verdere aanvullende informatie toe te voegen

Doeleinden verwerking

 • om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier
 • om je aanmelding voor het "Ondernemersplatform" en/of "Even voorstellen" op een correcte en zo volledig mogelijke wijze op onze website te kunnen verwerken

Stichting Open Coffee Best kan je persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Stichting Open Coffee Best daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Stichting Open Coffee Best stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Open Coffee Best neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Open Coffee Best) tussen zit.

Cookies en passieve tracking

Stichting Open Coffee Best maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Open Coffee Best gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Stichting Open Coffee Best gebruikt cookies om:

 • ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden
 • gebruikersstatistieken te genereren om de website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en je beter van dienst te zijn wanneer je terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Stichting Open Coffee Best wijst je er op dat in het geval je cookies uitschakelt, je wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Google Analytics

De website van Stichting Open Coffee Best maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van je bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de website van Google Analytics.

Nieuwsbrief

Stichting Open Coffee Best verstuurt maandelijks een nieuwsbrief aan geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld om hen op de hoogte te brengen van onze bijeenkomsten, nieuws van, voor en door ondernemend Best, ander algemeen nieuws en informatie die voor de abonnees interessant kunnen zijn en informatie betreffende Stichting Open Coffee Best zelf.

Voor de nieuwsbrief maakt Stichting Open Coffee Best gebruik van MailChimp. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de website van MailChimp.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink aan waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Social media

Via onze website kun je ook social media benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen als je via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de websites van Facebook en LinkedIn.

Bij onze nieuwsartikelen plaatsen wij buttons om het bericht te delen via diverse social media kanalen. Dit zijn de volgende kanalen met een linkje naar hun eigen privacyverklaringen:

Hyperlinks

Stichting Open Coffee Best wijst je erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

Stichting Open Coffee Best behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Stichting Open Coffee Best. De meest actuele versie vind je op onze website. Wij adviseren je regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Open Coffee Best en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@opencoffeebest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Open Coffee Best wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

https://opencoffeebest.nl
Stichting Open Coffee Best
p/a Past. W. Hellemonsstraat 26
5683 EP Best

Contactpersoon: Monique Verhoof
E-mail secretariaat@opencoffeebest.nl

KvK 70737584

24 mei 2018