Open Coffee Best stopt met informatie avonden

Het afgelopen jaar hebben wij voor de leden van de Open Coffee Best een aantal informatie avonden georganiseerd. We brachten daar – in onze ogen – interessante onderwerpen naar voren die alle zelfstandige ondernemers raken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen met de VAR-DBA, het intellectueel eigendom, hoe om te gaan met Social Media. Helaas was de opkomst telkens gering (7-14) personen. Daarom hebben wij, als kernteam, besloten om deze avonden niet meer te organiseren.

 

Open Coffee Best is en blijft een ontmoetingsplatform van zelfstandigen, met bijeenkomsten op elke eerste maandag van de maand in Quatre Bras. Daar is voldoende belangstelling voor en dat waarderen wij zeer. Tot de volgende maandag.

 

Groeten,

 

Namens het kernteam, Wim van Gennip